For norske delegater


IASP2013 SOM GODKJENT AKTIVITET
Deltakelse på konferansen Preventing suicidal behaviour on five continents – Innovative treatments and interventions er godkjent av:

Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 24 timer. Godkjenning gjelder for to år.

Den Norske Legeforening
Allmennmedisin: 24 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning
Barne- og ungdomspsykiatri: 24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdaning

Norsk psykologforening som 24 timers vedlikeholdsaktivitet

placement